Referentie: Dunne, hellende chape van hoge sterkte op bovengrondse parking centrum Antwerpen

LDS RapidoWITT ideaal bij de renovatie van parkeerdekken: snel droog, plaatsbaar in helling en snelle sterkteontwikkeling

Vijf jaar geleden was in het hartje van Antwerpen een residentie van kantoren en appartementen toe aan een grondige renovatie. Onder meer de parkeergarage, zowel buiten op de binnenplaats als ondergronds, werd in een nieuw jasje gestoken. Al snel bleek de waterdichting van het parkeerdek echter niet te voldoen. Water sijpelde door de betonlaag en drupte op de wagens die ondergronds geparkeerd stonden, met schade aan de carrosserie tot gevolg. De beheerder van de residentie was gedwongen om een oplossing te zoeken om het parkeerdek te herstellen. Deze keer mocht er niets meer verkeerd lopen. Om de chape opnieuw kwalitatief te plaatsen deed de projectleider daarom beroep op de expertise van LDS Construct.

Parkeerdek in centrum Antwerpen succesvol hersteld met LDS RapidoWITT

Stap 1: ondergrond voorbereiden

In de eerste fase werd het oude parkeerdek afgebroken tot op het beton. Deze werd gekogelstraald om het oppervlak op te ruwen om op die manier een goede hechting te creëren met de chape.

De ruw gemaakte beton stofvrij maken vóór het aanbrengen van de primer LDS Acrylate Polymer

Stap 2: keuze primer en cement voor de chape

Voor de primer viel de keuze op de LDS Acrylate Polymer, die als meest interessante uit de bus kwam op vlak van prijs/kwaliteit. Deze primer werd samen met cement en water vermengd tot een cementpap en aangebracht op de ruwe beton. Hierin werd de dekvloer nat-in-nat geplaatst.

Voor de dekvloer zelf kozen we voor de LDS RapidoWITT. De cement moest namelijk aan volgende eisen voldoen:

  • Snel droog om rap de waterdichtingslaag te kunnen aanbrengen, aangezien men de parking snel wilde heropenen
  • Dunne plaatsing: hechtend kan de LDS RapidoWITT al vanaf 2 cm geplaatst worden
  • Mogelijk te plaatsen in helling: het parkeerdek moet licht aflopend zijn, zodat regenwater kan aflopen naar de klokputten
  • Hoge sterkte: het parkeerdek moet vlot de belasting van voertuigen aankunnen. Bovendien moet de sterkte voldoende hoog zijn om de dekvloer dun te kunnen plaatsen
  • Geen kans op fouten: aangezien het ging om de herstelling van een verkeerd aangelegd parkeerdek, moest de kans op fouten tot een minimum beperkt worden. De LDS RapidoWITT is een cement, speciaal ontwikkeld voor hogesterktechapes, waarbij alle additieven reeds vooraf ingemengd zijn. Hierdoor hoeft de aannemer op de werf enkel nog water en zand toe te voegen. Ook net- of vezelwapening is door de hoge sterkte niet meer nodig.

In deze vergelijkende tabel vindt u alle belangrijke eigenschappen van verschillende soorten cement en chapes naast elkaar.

De LDS RapidoWITT wordt hier buiten geplaatst: geen additieven of wapening meer nodig

Stap 3 : holtes opvullen rond de klokputten

Om de holtes rond de klokputten op te vullen kozen we voor de LDS SC 244 vloeichape. Deze kant-en-klare vloeichape is eenvoudig aan te maken en te mengen, egaliseert zichzelf en haalt een zeer hoge sterkte.

Krimparme LDS SC 244 om de holtes rond de klokputten op te vullen

Stap 4: Waterdichting plaatsen

Zeven dagen na de plaatsing van de chape kwam het studiebureau de dekvloer controleren. Aan de hand van hun bevindingen konden ze dan beoordelen of de PMMA-waterdichting reeds geplaatst kon worden of niet. De experts hadden onderstaande bevindingen:

Sterkte: na 7 dagen had de dekvloer reeds een druksterkte van C35, gemeten met een sclerometer. Dit was ruim voldoende. Achteraf werd in het labo de eindsterkte na 28 dagen vastgelegd op C40/F6.
Quote uit het bezoekrapport:
“Druksterktes zijn impressionant na slechts enkele dagen”

Droogtijd: ondanks de aanhoudende regen was het vochtgehalte reeds gezakt onder de 4%, zonder 1% aftrek, wat volstond om te beginnen aan de volgende laag. In droge omstandigheden is een LDS RapidoChape droog na 3 dagen (< 2% vochtgehalte).

Hechtsterkte: de gemeten hechtsterkte bedroeg 2,5 à 3 N/mm². Dit was ruim voldoende. Voor de plaatsing van de PMMA moest de ondergrond een hechtsterkte van 1,5N/mm² halen. Ook hier haalden we dus ruimschoots de vereiste norm.

 

Conclusie

De projectleider was dusdanig tevreden dat ze vele verdere projecten inplannen met de LDS RapidoWITT. Intussen werd reeds een volgende parking in Pelt succesvol aangelegd. Ook de experts van het studiebureau gaan de LDS RapidoChape vanaf nu aanbevelen voor hogesterktechapes.

 

Vindt hier alle info terug over de LDS RapidoWITT.
Vragen? Neem contact op via info@ldsconstruct.com of +32 474 94 49 57 (account manager en betontechnoloog Leonard De Schrijver)

Na 7 dagen was de dekvloer al klaar om belegd te worden met de PMMA, ondanks de extreem vochtige weersomstandigheden. Dit wil zeggen -4% vochtgehalte en een druksterkte van 35N/mm².

Referentie: Dunne, hellende chape van hoge sterkte op bovengrondse parking centrum Antwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.